《模拟模拟》和《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX机》:

bob正网看着《XXXXXXXXXXXXXXX光片》——